Integrasjon mot eksterne systemer

isave.DIALOG har et åpent API. Dette betyr at det er mulig å få til gode integrasjoner
mellom systemer. Det er enkelt å benytte viktig kundeinformasjon i eksisterende
systemer som er nyttig for å skape målrettet budskap en-til-en. API-et kan også benyttes
for å etablere single-sign-on løsninger med egne systemer (intranett/CRM etc).

Du finner våre API metoder her

Storefront API metoder her

Campaign API metoder her

 

Tagged: