Hva sier loven om e-post og SMS markedsføring

Dersom du driver med markedsføring via e-post og SMS er det viktig at du forholder deg til markedsføringsloven §15. Under har vi laget et utdrag av regler du må forholde deg til når du bruker e-post og SMS i din markedsføring:

1. Det er ulovlig å sende elektroniske markedsføringshenvendelser som SMS og e-post til fysiske personer. Dette gjelder både private adresser og en persons individuelle e-postadresse på jobben. Unntaket er de som har samtykket til å motta slik markedsføring, eller ved eksisterende kundeforhold.

Eks. Du kan ikke sende til per.hansen@bedriften.no eller per.hansen@gmail.com uten samtykke, men du kan sende til post@bedriften.no da dette ikke er en fysisk persons e-postadresse.

2. Dersom det foreligger et kundeforhold kan næringsdrivende kun markedsføre egne produkter og tjenester. I tillegg må disse være tilsvarende det forbrukeren tidligere har kjøpt.

Du kan altså ikke hjelpe andre ved å sende ut deres e-post til din adresseliste. En bedrift kan for eksempel ikke markedsføre et datterselskaps produkter.

Eksempler på tilsvarende varer:
– Ved kjøp av PC kan andre PCer markedsføres, men ikke f.eks mobiler.
– Ved kjøp av bukser kan andre klær markedsføres.
– Ved kjøp av leker kan andre leker markedsføres, men ikke andre produkter til barn.

3. Kunden skal enkelt og gebyrfritt gis anledning til å resevere seg mot videre henvendelser.

Eks. Det er krav til avmeldingslenke i alle utsendte e-post. Her er det dessverre en del som sluntrer unna. Pass også på å ta deg av opt-out omgående. (I et automatisert program som Isave skjer dette automatisk).

I tillegg er det bra å følge visse andre retningslinjer for å ta hensyn til mottageren slik at du oppnår større troverdighet:

1. Avsender må være klart identifisert i utsendelsen.
2. Fortell mottagerne hvor du holder til.
3. Ikke bruk falsk eller misledende tekst i subjekt-feltet.
4. Ikke bruk falsk eller misledende avsender eller reply-adresse.
5. Identifiser meldingen som en annonse.

Trenger du råd angående markedsføringslovgivningen, ta kontakt med oss i Isave AS, så hjelper vi deg gjerne!

Kilder:
http://www.forbrukerombudet.no/asset/3278/1/3278_1.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-01-09-2/KAPITTEL_3#§12

Relaterte lenker:
Lage en eDM
Sende eDM
SMS ut

Rate This Article

(108 out of 211 people found this article helpful)

Leave A Comment?