Hvordan unngå SPAM-filteret

Når man sender ut nyhetsbrev er det alltid en fare for å havne i SPAM-filteret. Epost kan havne i SPAM-filteret av mange forskjellige grunner og i denne artikkelen beskrives en del tiltak man kan gjøre for å redusere denne risken.

SPAM-filterne er bygget opp med algoritmer som evaluerer eposten din og deretter gir deg en SPAM-score. Dersom scoren er for høy, havner man i SPAM-filteret og eposten din når kanskje aldri frem til mottageren. Er du heldig havner du i søppelboksen til mottageren. Algoritmene oppdateres stadig for å bedre effektiviteten, slik at dette er noe man må følge med på.

Store bokstaver og spesialtegn i emnefelt

Hvordan man skriver et emnefelt har også påvirkning på hvilken SPAM-score som settes på nyhetsbrevet. UNNGÅ ET EMNEFELT MED BARE STORE BOKSTAVER. Unngå også for mange spesialtegn i emnefeltet. Har du emnefelt med både utropstegn og prosentegn vil din SPAM-score øke.

Ordbruk i subjekt-feltet
Hvilke ord man velger å bruke i subjekt-feltet for eposten man sender ut kan ha betydning for om man ender i SPAM-filteret eller ikke.

Det er dessverre ingen eksakt liste over hvilke ord og setninger som trigger SPAM-filteret. Det finnes utallige forskjellige SPAM-filtere og i tillegg kan disse modifiseres ulikt av eierne av serverne.

Typiske ord som trigger SPAM-filtere er: Dating, Singles, Sex, Viagra, Babes, Quick Money, Credit, Low rate, Get your hair back og lignende ord.

Er du usikker på hva slags subjekt-felt som fungerer?
Sett opp en A/B-test i isave.DIALOG. Da er du sikker på at det subjekt-feltet som blir sett og lest mest er den de fleste av dine kontakter mottar. Dette vil føre til at man får høyere åpningsrate. Les mer om å sette opp en A/B-test.

Send nyhetsbrev til varme lister
Mottagere som mottar uønsket epost fra deg vil med større sannsynlighet melde eposten din som SPAM. For hver gang en mottager melder eposten din som SPAM synker din troverdighet i SPAM-filteret. Send derfor kun til mottagere som har bedt om å få tilsendt ditt nyhetsbrev, altså varme lister. Ikke send nyhetsbrev til personer som ikke har bedt om det. Dette er for så vidt heller ikke lov. Les mer om regler innen epost markedsføring.


Sette opp en SPF Record
For å redusere sannsynligheten for at masseutsendt epost blir stoppet som SPAM, er det ønskelig/lurt å spesifisere SPF (Sender Policy Framework). Hensikten er å informere mottakerservere om at disse meldingene kommer fra en tillatt server.

SPF ble initiert av Meng Weng Wong (pobox.com) og muliggjør validering av lovlige kilder til epost for et domene. Dette er nå IETF-standard.

Alle nyhetsbrev som sendes fra tjenesten isave.DIALOG sendes via en tjeneste levert av Evry Norge AS.
Denne SMTP-tjenesten har følgende domene: infostorm.no

Sjekk om du har satt opp en SPF record her

Slik vil testresultatet se ut om man har satt opp en SPF record (i dette tilfellet domenet isave.no).

ISAVE_015490

Slik vil testresultatet se ut om man ikke har satt opp en SPF record (i dette tilfellet domenet kunde.no).

ISAVE_013501

Hvordan sette opp en SPF record

Dersom man ikke allerede har SPF på plass, bør man vurdere om man skal gå for en ”softfail” eller ”neutral” avslutningskode. Nærmere beskrivelse på disse er nevnt senere i denne artikkelen. Har man allerede SPF på plass og i bruk, er det nok å inkludere det nye regelsettet.

For en kunde uten eksisterende SPF med domenenavn kunde.no, som ønsker å gå for nutral avslutning, må det opprettes en TXT-record som ser slik ut:

kunde.no IN TXT ”v=spf1 include:spf.infostorm.no ?all”

Linjen er I BIND-format. Dersom det benyttes et kontrollpanel eller lignende er det sannsynligvis nok å spesifisere type (TXT) og innhold:

”v=spf1 include:spf.infostorm.no ?all”

Merk at anførselstegn er en del av teksten og skal tas med.

SPF Record

For en kunde med allerede eksisterende SPF med domenenavn kunde.no kan en SPF se slik ut:

kunde.no IN TXT ”v=spf1 ip4:kundes-ip-nett/24 include:spf.infostorm.no ~all”

For bistand med opprettelsen av denne recorden bør man kontakte sin DNS-leverandør, da dette vil være forskjellig fra sted til sted.

Forklaring på de forskjellige avslutningskodene
“?all” – neutral – SPF queries that do not match any other mechanism will return “neutral”. Messages that are not sent from an approved server should still be accepted as if the SPF record did not exist

“~all” – softfail – SPF queries that do not match any other mechanism will return “softfail”. Messages that are not sent from an approved server should still be accepted but may be subjected to greater scrutinity

“-all” – hardfail – SPF queries that do not match any other mechanism will return “hardfail”. Messages that are not sent from an approved server is rejected.

Vi anbefaler ikke å bruke hardfail med mindre man har komplett kontroll over hvilke servere som sender epost på vegne av et domene.

Opplever du problemer med SPAM-filter, ta kontakt med oss i Isave AS, så hjelper vi deg gjerne!

Relaterte lenker:
Lage en eDM
Sende en eDM
Regler for epost markedsføring

Rate This Article

(91 out of 188 people found this article helpful)

Leave A Comment?