Activity log for campaigns

Når man har laget og aktivert en kampanje kan man følge med på aktivitetsloggen hva som skjer i kampanjen.

Loggen viser navnet på aktiviteten, hvilken modultype aktiviteten har, navnet på kontakten eller navnet på listen, dato og klokkeslett for aktiviteten og for faktisk utført hendelse. Aktivitets-loggen viser også om aktiviteten har blitt utført eller ikke under kolonnen Failed/Cancelled. Om en aktivitet har feilet kan eller man ønsker å starte deler av et kampanje-løp kan man trykke på RESET knappen for å starte denne delen av kampanjeløpet på nytt uten å måtte resette hele kampanje-løpet.

Aktivitetsloggen finner du her:

  1. Klikk på kampanjen slik at du kommer inn på forhåndsvisningen.
  2. Klikk på “Settings”
  3. Klikk på “Activity log”.

2016-10-10_13-38-03

Merk at du også kan endre navn på kampanjen under settings.

Om du ønsker å motta eventuelle feilmeldinger fra en kampanje  fyller du ut din e-post adresse i feltet “Send warning email to:” Disse sendes til isave supportavdeling om ingen adresse fylles ut.

Slik ser det ut når du åpner aktivitetsloggen: 

2016-10-10_13-45-31

Har du spørsmål rundt aktivitetsloggen, ta kontakt med oss i Isave AS, så hjelper vi deg gjerne!

Rate This Article

(95 out of 195 people found this article helpful)

Leave A Comment?