Bruker kan ikke se andres dokumenter – filternivå

Endre filternivå på bruker (Kan bare gjøres av admin)

1. Klikk på system-ikonet.
2. Klikk inn på ”Personer”

Klikk på personer

3. Klikk på personen du ønsker skal kunne se andres dokumenter
4. Endre “Filternivå” til “Group” om du ønsker at vedkommende skal se dokumenter laget av andre i sin avdeling, eller “All” om vedkommende skal kunne se alle dokumenter laget av alle brukere uavhengig av avdeling.

2016-06-09_13-49-42

Hvordan endre filternivået på modulene eDM og PURL

Når vedkommende nå klikker seg inn på en av modulene vil de, om filternivået er satt opp riktig, få tilgang til en drop-down-meny hvor han/hun kan velge å se bare sine egne dokumenter, en gruppes dokumenter eller alle brukeres dokumenter.

2016-06-09_13-51-24

 

Relaterte lenker:
Brukere/Personer
Lage en PURL
Lage en eDM

Rate This Article

(93 out of 188 people found this article helpful)

Leave A Comment?