SMS admin

Under system – SMS admin i isave.DIALOG kan administratorer holde oversikt over kreditter og få en oversikt over utsendte SMSer.

Klikk på SMS admin

Merk! Bare administratorer av isave.DIALOG har tilgang til SMS admin.

Kreditter
På SMS admin kan man se antall kreditter tilgjengelig for øyeblikket og man kan kjøpe nye kreditter. Her kan man også sette opp varsling dersom man holder på å gå tom for kreditter.

Kredittvarsling

Kodenavn
Under SMS admin finner man også “registrere nye kodenavn”, eller man kan endre meldinger i eksisterende kodenavn. Les mer om SMS inn her.

Opprett nytt kodenavn

Dersom man trykker på redigeringsikonet på et kodeord får man opp vinduet under. Her kan man endre meldingen en bruker som sender inn kodeordet får i retur, samt oppdatering av liste og oppsett av varselepost til seg selv når det kommer inn SMS.

Merk! Det er ikke bare å gå inn å endre et kodenavn da det må sørges for at dette kodenavnet er ledig.

Endre meldingen til et kodenavn

Feilsøking

Om du lurer på om et spesifikt nummer er levert kan du søke på nummeret i feltet Mobile

ejdhlgmennieldij
I status feltet vil du også se dersom vedkommende var avmeldt, eller om kunden ikke har kreditt e.l.

lkcfhmpdniaakfnf

 

 

Har du problemer eller spørsmål rundt SMS admin og kodeord, ta kontakt med oss i Isave AS, så hjelper vi deg gjerne!

Relaterte lenker:
Send SMS ut
SMS inn

Tagged:

Rate This Article

(113 out of 195 people found this article helpful)

Leave A Comment?