Koble variabler til databaser på printmaler

Dersom man i printmaler vil hente opp data fra isave.DIALOG strukturen i stedet for at sluttbruker må fylle ut alt manuelt kan man lenke opp data til malen.

De fire databasene man kan bruke er ”company”, ”group”, ”person” og ”contact”. Merk deg at du til en hver tid kan opprette egne spesifikasjonsfelter i disse databasene dersom standard-feltene ikke dekker dine behov. Les mer om å lage spesifikasjonsfelter i databasene her!

Eksempler:
• Visittkort: Et visittkort kan for eksempel hente logo og webadresse fra ”company” databasen, firmaadresser fra ”group” databasen og telefon og epost fra ”person” databasen.
• Personalisert brev: Et personalisert brev kan for eksempel hente firma adresser fra ”company” databasen, avdelingsnavn fra “Group” databasen og navn, telefon osv fra ”person” databasen.

Slik kobler du variablene til databaser:
1. Start med å gå inn på admin – template package/variables – variables på malen.
2. Trykk på variabelen du vil koble til en database.

2016-08-31_09-18-06

3. Under ”field value”, klikk på ”select input field”.

Koble variabler til databaser

4. Knappen endrer seg litt, trykk en gang til. Det står nå ”select a database”.

"Select a database"

5. Velg den riktige databasen og feltet variabelen skal kobles opp mot.

Velg database

6. Dersom man trenger å opprette sitt eget spesifikasjonsfelt må dette gjøres under system – specifications – riktig databaseLes mer om å lage spesifikasjonsfelter her!

Opplever du problemer med å koble variabler til databaser, ta kontakt med oss i Isave AS, så hjelper vi deg gjerne!

Relaterte lenker:
Lage et printdokument
Legge inn leverandører
Legge inn priser

Rate This Article

(103 out of 190 people found this article helpful)

Leave A Comment?