Masse oppdatering – hvordan raskt lage en webshop i isave.DIALOG

Her er en gjennomgang av hvordan man setter opp en enkel webshop i isave.DIALOG.

Navn på bilder
Start med å navne alle bilder etter følgende navnkonvensjon for å sikre at produktnummer, produktnavn og pris blir registrert automatisk.

itemnumber#ProductName#Price.extention

Verdier separeres med “#”

Eks.: A23144#Flyers with red background#120,50.jpg

Det finnes mange gratis programmer på nettet for å hjelpe deg med å renavne filer fra data i excel-filer. (Dette er ikke et Isave produkt og vi kan ikke garantere funksjonalitet eller gi support på slike programvarer).

http://www.filerenamer.net/

http://www.filerenamer.net/Videos/list-file-rename-excel/list-file-rename-excel.html

Her er forklaring og video på hvordan man kobler sammen kolonner i Excel
http://support.microsoft.com/kb/280388
http://www.youtube.com/watch?v=Yt6P6midYPc

Legge inn nye bilder/produkter
1. Start med å lage en ny mappe enten i isave.FILES eller i isave.PRINT.

Lage en ny mappe

2. Gå inn i den nye mappen og trykk på pluss-knappen.
3. Dra inn bildene i det grå feltet eller klikk for å finne bildene i mappestrukturen på Pcen/MACen. Velg flere filer samtidig ved å holde nede shift- eller ctrl-knappen. (Husk å sjekke navnkonvensjoner).

Drop files for å laste de opp

4. Systemet vil laste opp de valgte bildene. (Ikke klikk på noe mens systemet jobber og sørg for at bildene du har valgt ikke er åpnet i andre programmer.)
5. Når systemet er ferdig, gå tilbake til mappen og åpne den. Produktene skal nå, om de er navnet riktig være oppdatert med produktnummer, produktnavn og pris.

Masse-oppdatere allerede innlagte bilder/produkter
1. Huk av de bildene/produktene som skal masse-oppdateres, og klikk på ”mass update”-symbolet.

Klikk på mass update ikonet

2. Velg f.eks ”leverandør” fra nedtrekksmenyen, og et lite vindu med dine leverandører dukker opp. Velg riktig leverandør og klikk ”Save and close”.

Veg felt å oppdatere  Velg fra dropdown

Det finnes mange ulike felter du kan masse-oppdatere i isave.DIALOG. Blant annet gruppetilgang og flytting av flere produkter til en annen mappe. I tillegg er det mulig å lage egne felter under system – spesifikasjoner – element. Les hvordan man lager spesifikasjonsfelter.

Opplever du problemer med masse-oppdatering, ta kontakt med oss i Isave AS, så hjelper vi deg gjerne!

Relaterte lenker:
Legge inn et statisk dokument
Legge inn leverandører
Hvordan lage spesifikasjonsfelter

Rate This Article

(81 out of 139 people found this article helpful)

Leave A Comment?