Ordre-epost til leverandør

For alle printdokumenter som blir bestilt i isave.DIALOG, sendes det ut en ordre-epost til leverandøren.

Merk at det også sendes en ordrebekreftelse på epost til bestiller.

Merk at dersom det er satt opp attestering for firmaet vil det bli sendt en epost til valgt attestatør og denne må godkjenne ordren før ordre eposten til leverandøren sendes. Les mer om attestering.

Ordre-epost til leverandør
Øverste del av eposten vil inneholde dato for orderen, ordrenummer og denne setningen: If you have any questions about this order please contact (agent site name).

Ordre-epost til leverandør

Ordre-epost sendes til
Eposten blir sendt til eposten som er registrert under system – leverandører.

Avsender av ordre-epost
Sender av eposten vil hentes fra epost-feltet under system – firmainfo – information på agentsiden.

Subject-feltet på ordre-epost
Subject-feltet i eposten vil følge denne syntaksen:
(Company name) Order: (ordernumber) from: (agent site name) to: (supplier name)

Opplever du problemer med ordre-epost, ta kontakt med oss i Isave AS, så hjelper vi deg gjerne!

Relaterte lenker:
Les mer om attestering
Bestille printprodukter
Lage et printdokument

Rate This Article

(105 out of 182 people found this article helpful)

Leave A Comment?