Leverandører

Under system innstillinger og leverandører i isave.DIALOG kan man legge inn leverandører for bestilling av printdokumenter.

Klikk på leverandører

Merk! Bare administratorer av isave.DIALOG har tilgang til leverandører.

Legge til leverandører
1. Trykk på det grønne pluss-ikonet.
2. Skriv inn navn.
3. Trykk på ”opprett”.

Opprett leverandør

4. Fyll inn leverandørens epost/ftp-adresse og velg kommunikasjonsmetode. Bruk epost med URL når ikke leverandør har spesifisert noe annet.

Fyll inn info om leverandør

5. Huk av ”send priceinfo” dersom leverandøren skal kunne se priser i ordrebestillingen.
6. Huk av ”send invoiceinfo” dersom leverandøren skal kunne se fakturadetaljer i ordrebestillingen.
7. Trykk ”lagre” for å lagre leverandøren.

Trenger du hjelp med oppsett av leverandører, ta kontakt med oss i Isave AS, så hjelper vi deg gjerne!

Relaterte lenker:
Lage et printdokument
Bestille printprodukter
Ordre-epost til leverandør

Rate This Article

(88 out of 169 people found this article helpful)

Leave A Comment?