Feilsøking av CSV-filer

Dersom man får feilmeldinger når man laster opp CSV-filer tyder det på at noe er galt og det trengs feilsøking. Under følger en liste over problemer man kan se etter. Begynn med å åpne ”Notepad”.

Vanlige problemer
1. Sjekk om det er problemer med æ, ø, å, ö, ä eller andre nordiske tegn.

Prøv å lagre filen i ANSI format i Notepad for å beholde rett formattering:

Åpne filen i Notepad ved å høyreklikke på filen og velge ”open with” og programmet Notepad.

Feilsøking av CSV: Åpne filen i notepad

Lagre ved å velge ”save as” fra file menyen.

Feilsøking av CSV: Lage filen

Sett Encoding til ANSI format.

Feilsøking av CSV: ANSI format

2. Dersom man får problemer med selve opplastningen bør man sjekke om noen av header-navnene inneholder mellomrom.

Åpne filen i Notepad eller Excel og se etter mellomrom i den øverste linjen i dokumentet. Erstatt eventuelle mellomrom med understrek eller slett mellomrommet.

Feilsøking av CSV: sjekk mellomrom

Feilsøking av CSV: sjekk mellomrom

3. Dersom man får problemer med selve opplastningen bør man sjekke om noen av header-navnene inneholder nordiske bokstaver eller andre spesialtegn.

Åpne filen i Notepad eller Excel og se etter spesialtegn i den øverste linjen i dokumentet. Erstatt eventuelle spesialtegn med vanlige tegn eller slett tegnene.

Feilsøking av CSV: sjekk spesialtegn

Feilsøking av CSV: sjekk spesialtegn

4. Dersom man får problemer med selve opplastningen bør man sjekke at alle linjer har samme antall kolonner.

Åpne filen i Notepad eller Excel og se etter ulike antall kolonner i innhold og i headeren. I følgende eksempel har linje 3 kun en kolonne for navn og headeren har to kolonner for navn. Importen vil derfor feile. Endre dokumentet slik at antall kolonner er likt i innholdet og i headeren.

Feilsøking av CSV: sjekk antall kolonner

Opplever du problemer med å importere kontakter, ta kontakt med oss i Isave AS, så hjelper vi deg gjerne!

Relaterte lenker:
Importere kontakter med CSV
Hvordan bygge kontaktlister
Eksportere kontaktlister

Tagged:

Rate This Article

(100 out of 182 people found this article helpful)

Leave A Comment?