Eksportere excel-fil til CSV-fil

Den vanligste måten å legge inn kontakter i isave.DIALOG er å importere en CSV-fil. CSV er et eget lagringsformat for excel-dokumenter og her viser vi hvordan dette gjøres.

1. Åpne et excel dokument og sørg for at all data er fylt inn korrekt.
2. Eksporter filen som en CSV-fil (Comma separated values):

Velg ”save as” og ”other formats”.

Lagre CSV-fil

Velg filnavn og formatet CSV (comma delimited).

Lagre CSV-fil
Trykk ”save”.

Lagre CSV-fil

På spørsmålet om man vil endre format trykk ”yes” så fremt man har tatt en backup av filen, trykk ”no” om du ikke har det, og lagre filen først som XLS (for backup).

Har du spørsmål rundt lagring av CSV-fil, ta kontakt med oss i Isave AS, så hjelper vi deg gjerne!

Relaterte lenker:
Hvordan bygge kontaktlister i isave.DIALOG
Importere kontakter med CVS
Eksportere kontakter med CSV

Tagged:

Rate This Article

(87 out of 155 people found this article helpful)

Leave A Comment?