Sette opp lead scores på kontakter

En nyttig funksjon i isave.DIALOG er lead scores. Ved å bruke lead scores kan du se hvor engasjerte de ulike kontaktene dine er. Ut i fra dette kan du se om det er en gruppe du kanskje kan sende litt ekstra informasjon til eller kanskje de bør belønnes på noen måte for å vise at du setter pris på deres lojalitet og engasjement.

Sette opp lead score
1. Trykk på isave.CONTACTS modulen.
2. Trykk på fanen ”Lead Score”.

Grensesnitt av fanen lead score

3. Sett inn ”poeng” for de ulike handlingene kontaktene kan gjøre.
4. Sett inn varighet for de ulike handlingene. Hvor lenge skal kontakten beholde poengene.
5. Sett tilslutt poeng kontaktene trenger for å få de ulike flammene. Tre flammer er de mest engasjerte kontaktene. Hvor mange poeng trenger de for å bli sett på som en litt engasjert kunde, en ganske engasjert kunde og en veldig engasjert kunde.
6. Når man er ferdig er det viktig at man trykker på ”Save score values”.

Contact score
Under fanen ”contact scores” er det mulighet for å sette lead score for egne demografiske felter som er satt opp som nedtrekksmenyer, sjekkbokser og radioknapper. Les om å sette opp demografiske felter.

1. Trykk på isave.CONTACTS modulen.
2. Trykk på fanen ”Lead Score”.
3. Trykk på fanen ”contact score”.

Sett lead score på demografiske felter

4. Velg det demografiske feltet.
5. Trykk ”add”.

Velg demografisk felt

6. Sett poeng kontaktene får for de valgte verdiene.
7. Trykk ”save score values”.
8. Trykk ”apply lead score to all existing contacts” for å gi alle eksisterende kontakter som har valgt noen av disse verdiene poeng.

Legg på lead score

Opplever du problemer med lead score, ta kontakt med oss i Isave AS, så hjelper vi deg gjerne!

Relaterte lenker:
Hvordan bygge kontaktlister
Hvordan lage demografiske data
Hvordan sette opp utvalg av kontakter

Rate This Article

(69 out of 122 people found this article helpful)

Leave A Comment?