Sette priser på printmaler

For at sluttbruker skal kunne bestille printdokumenter i isave.DIALOG må det være satt pris i malen. Dette gjøres under fanen ”settings” og deretter ”prices.”

Unit Price: Huk av denne dersom prisen skal settes pr stk.

Enhetspris

Bulk price: Med denne innstillingen kan bruker selv velge antall under bestilling. Prisen vil bli beregnet basert på de forskjellige prisintervaller lagt til elementet. Det vil si at man kan sette opp at bruker vil få ”rabatt” ved bestilling av større kvanta for eksempel. Prisen som blir satt er pr stk. Ved bruk av denne innstillingen må første prisen alltid starte med antallet 1.

Bulk pris

SettePriserPrint5

Bulk price, fixed volum: Med dette alternativet vil ikke bruker få velge antall selv, men de får en nedtrekksmeny med forskjellige valg. F.eks 100 stk, 200 stk. osv.

Bulk fixed pris

SettePriserPrint4

Unit description: Her settes enheten som skal brukes. For eksempel stk., esker, pakker osv.

Setup charge: Dersom det medfølger en pris for oppstart føres denne inn her.

Delivery tax: Dersom det følger med en merverdiavgift for levering legges dette inn her.

Product tax: Dersom det følger med en merverdiavgift for produktet legges dette inn her.

Dette er delt opp i to innstillinger for at Isave skal være tilpasset bedrifter i land hvor merverdiavgift på levering og produkt er forskjellig.

Merverdiavgift-innstillingene settes på agentfirmaet i isave.DIALOG. Dette gjøres under system – firmainfo – tax rates. Innstillingene arves deretter til underfirmaer.

SettePriserPrint6

Opplever du problemer med prissetting, ta kontakt med oss i Isave AS, så hjelper vi deg gjerne!

Relaterte lenker:
Legge inn en printmal
Legge inn leverandører
Legge inn varianter av statiske dokumenter

Rate This Article

(101 out of 179 people found this article helpful)

Leave A Comment?