Tilgjengelighet for bilder i en printmal

Under admin-knappen på en mal finnes en fane som heter ”images”. Under denne finnes en ny fane som heter ”image access”.

Her kan man huke av de mappene med bilder (fra files), som skal være tilgjengelig for brukere av malen.

Dette kan for eksempel brukes dersom sluttbrukere i isave.DIALOG skal ha mulighet til å velge logo fra en mappe med flere forskjellige logoer osv.

Tigjengelighet for bilder i en printmal

Opplever du problemer med bilders tilgjengelighet, ta kontakt med oss i Isave AS, så hjelper vi deg gjerne!

Relaterte lenker:
Legge inn en printmal
Spesifikasjoner for en printmal
Lage et printdokument

Rate This Article

(97 out of 184 people found this article helpful)

Leave A Comment?