Tilgjengelighet for printmaler

Under admin-knappen på en mal, og fanen ”settings” finnes en ny fane som heter ”Availability”. Her kan man sette tilgjengelighet for malen/produktet.

Dersom man ikke vil at malen/produktet skal være tilgjengelig kan man huke av for ”element is not available”.

Dersom man vil at mappen/produktet bare skal være tilgjengelig i isave.DIALOG en gitt periode kan man sette dette her.

Sett tilgjengelighet for et dokument

NB! Merk at man styrer hvem mappen skal være tilgjengelig for under settings – specifications.

Mappetilgang styres under specifications.

Opplever du problemer med tilgjengelighet på printmaler, ta kontakt med oss i Isave AS, så hjelper vi deg gjerne!

Relaterte lenker:
Legge inn en printmal
Legge inn et statisk dokument
Spesifikasjoner for printmaler

Rate This Article

(97 out of 195 people found this article helpful)

Leave A Comment?