Lage filtere for utsendelser

For å sende ut relevant informasjon til ulike kontakter finnes en nyttig funksjon i isave.DIALOG som er å lage et filter.

Lag et filter
1. Trykk på isave.CONTACTS modulen.
2. Trykk på fanen ”filter”.

Grensesnitt filters

3. Opprett et nytt filter ved å trykke på det grønne pluss-ikonet.
4. Skriv inn navn på filteret.
5. Klikk på ”create”.

Opprette et nytt filter

6. I et filter får man muligheten til å velge spesifikke verdier på enkelte demografiske data.

Velge filtertype Opprette et filter

7. Man kan lage mer komplekse spørringer basert på flere enn et demografisk felt ved å bruke paranteser til å gruppere alle eller noen spørringer. Eksempel:

Dersom man for eksempel ønsker å sende en e-post til alle personer som bor i Oslo og som jobber i Isave AS, Microsoft eller Adobe, setter man en parentes rundt spørringen som omhandler det demografiske feltet Firmanavn og som har OG (OR) som forutsetning for spørringen. Parentesen startes ved første parameter etter en ELLER (AND) og avsluttes etter siste parameter i spørringen. Parenteser brukes altså for å skille AND og OR i spørringer. Se eksempelet nedenunder.

Eksempel på filteroppsett

Eksempel på filteroppsett

filter7

Lag et filter for innhold i tekstboks
Dersom man ikke kan benytte seg av en eksakt verdi i filteret fordi det demografiske feltet er av typen tekstboks, og fordi innholdet varierer fra kontakt til kontakt, må man lage et ”custom filter” som leter etter deler av innholdet i feltet.

Eksempel:
Alle kontaktene har en tekstboks som inneholder ulike musikksjangere. Disse har kontakten spesifisert i et spørreskjema. Innholdet varierer fra kontakt til kontakt.

Custom filter

Dersom man skal sende et nyhetsbrev til de som liker sjangeren rock ved å lage et filter, hjelper det ikke å sette det demografiske feltet til rock. Dette vil ikke treffe kontakten i eksempelet over fordi det også er registrert Hip-Hop og Rap. Man må lage et filter for hver av de aktuelle sjangerne.

Her følger oppskriften for å lage et filter for Rock:
1. Gå inn på isave.CONTACTS.
2. Gå på fanen ”filter”.
3. Opprett et nytt filter ved å trykke på det grønne pluss-ikonet.
4. Skriv inn navnet ”Rock” og trykk ”create”.

Eksempel på et filter

5. Velg ”contact data” under ”condition”.
6. Velg feltet ”Music interests”.
7. Skriv inn følgende syntaks: AND SpecfieldValue LIKE ‘%Rock%’
8. Trykk på knappen ”ADD”.
9. Trykk ”save”.

Eksempel på et filter

10. Gjenta prosedyren for de andre filterne, men bytt ut ordet rock i syntaksen (uthevet) med de andre sjangrene.

Under vises printscreen fra fanen ”send” på isave.EDM.

Printscreen av filter på fanen "send"

Merk! Standard operator er ”AND”. Man må endre dette til ”OR” dersom man vil sende til kontakter som har enten Rock eller Jazz som sin preferanse. Dersom man vil sende til de som har både Rock og Jazz som preferanse beholder man operatoren ”AND”.

Opplever du problemer med filtere, ta kontakt med oss i Isave AS, så hjelper vi deg gjerne!

Relaterte lenker:
Hvordan bygge kontaktlister
Hvordan sette opp utvalg av kontakter
Hvordan lage spesifikasjonsfelter

Rate This Article

(105 out of 189 people found this article helpful)

Leave A Comment?